چرا ما ؟

ترخیص کالای سریع

ترخیص کالای سریع

ترخیض کالا در کمترین زمان با کمترین هزینه

حمل و نقل آسان

حمل و نقل آسان

حمل چند وجهی( استفاده از چند شیوه حمل ) با توجه به نوع کالا

ثبت سفارش

ثبت سفارش

انجام کلیه امور ثبت سفارش

مشاور بانکی

مشاور بانکی

مشاور در کلیه امور بانکی

مشاوره گمرکی

مشاوره گمرکی

مشاوره تخصصی در کلیه امور گمرکی

دریافت کلیه مجوزها

دریافت کلیه مجوزها

اخذ کلیه مجوزهای مشمول کلا