اخبار

خودروهای دپویی ترخیص می شوند

معاون فنی گمرک در نامه ای خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد:🔘صمت و بانک مرکزی اقدام کنند؛ خودروهای دپویی ترخیص می شوند 🔻معاون فنی گمرک

بیشتر »