اسناد ترخیص کالا:

شرکت آرکا با تکیه به نیروهای متعهد و باتجربه خود، تمامی مراحل ترخیص کالا را انجام می دهد. آرکا براین باور است با توجه به دانش خود در کمترین زمان ممکن و با توجه به اخذ تجربه در سالیان گذشته و آشنایی با قوانین اجرایی می تواند این ادعا را داشته باشد که در این زمینه بی همتاست و این را در عمل به نمایش می گمارد.

مشاوره در امور ترخیص و واردات

انجام حواله ارزی

دارای انبار استریپ در بندر عباس

ترخیص تخصصی تجهیزات پزشکی

ترخیص کالا در کمترین زمان ممکن

حمل از مبدا و تحویل تا مقصد

ترخیص تخصصی ماشین الات چاپ کاغذ مرکب و ملزومات چاپی

جهت سهولت کار مشتریان عزیز از این پس می توانند با استفاده از فرم محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و تنها با چند کلیک ،حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی خود را محاسبه نمایند استفاده از این فرم کاملا رایگان بوده و بر روی تمام دستگاه ها کاملا قابل اجراست.

فرم محاسبه قیمت

فرم محاسبه عوارض گمرکی

برنج گوشت سایر
ارزش کالا را وارد نمائید :  
ارز را وارد نمائید :
وزن خالص را وارد نمائید :
حمل را وارد نمائید :
نرخ بیمه را وارد نمائید :
ماخذ را وارد نمائید :
ضریب هلال احمر را وارد نمائید :
ضریب حمایت را وارد نمائید :

نتیجه محاسبات

کل :
بیمه :
مبنای محاسبه :
ماخذ :
هلال احمر :
6 درصد :
3 درصد :
حمایت :
عوارض گمرکی :