ثبت سفارش:
موارد مستثنی از اخذ ثبت سفارش و مجوز ورود از وزارت بازرگانی:

1-کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت های تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها

  2-کالاهای خاص نظامی با تائید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وکالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تائید رئیس سازمان انرژی اتمی 

3-کالاهای همراه مسافران ورودی مسافران ایرانی یا غیر ایرانی یک بار در سال و  به ارزش حداکثر 80 دلار 

4-کالاهای وارداتی از طریق پست تا ارزش حداکثر پنجاه 50 دلار  6-ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری  6-نمونه های تجارتی و تولید

 

  • برای اطلاعات بیشتر به سایت https://www.ntsw.ir مراجعه نمایید.