سوئیفت:
سوئیفت که با کلمات اختصاری SWIFT شناخته می شود، در واقع مخفف Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که این سیستم پس از اتمام جنگ جهانی دوم به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد. سوئیفت مؤسسه غیر انتفاعی و یا تعاونی است که مالکیت آن تعلق به اعضایش که بانک ها هستند، دارد. یک نقطه دسترسی یا SAP در اختیار هر کشور قرار می‌دهد تا به وسیله آن بتوانند به سیستم جهانی سوئیفت متصل شوند. نقطه دسترسی کشور ایران به سوئیفت هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. بانک‌های ایرانی از طریق خطوط به مرکز SAP در بانک مرکزی متصل می‌شوند و پیام‌ها از آنجا برای بانک‌های خارج از کشور فرستاده می‌شود. به وسیله سیستم سوئیفت انجام معاملات ارزی در سطح جهانی بسیار سریع‌تر، مطمئن‌تر و کم هزینه‌تر قابل انجام است.