مشاوره گمرکی:
امور گمرکی :مشاوره در کلیه تشریفات گمرکی اعم از ترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت.
حل اختلافات گمرکی با توجه به رایزنی ها و پیگیری مداوم.
مهمترین بخش کالاها وارداتی و صادراتی ارزش گذاری گمرکی می باشد جهت دستیابی به ارزش درست کالا حقوق ورودی و عوارض که قطعی شده است مورد توجه قرار می گیرد.
پیگیری بیشبود و کسرارزش و ارائه مستندات جهت انجام کارشناسی دقیق .
 
مشاوره بانکی:
مشاوره در مورد تخصیص میزان تسهیلات بانکی به رقم صحیح داده شده است.
اطمینان از تسویه تعهدات احتمالی مرتبط با صادرات به وسیله وارد کننده .

 

  نحوه خرید کالا:
-بازارشناسی:  بر اساس شناخت مشتری و نیازهای او.تشخیص وهمچنین  انتخاب نحوه خرید کالا(تولید ، تامین از شرکت های داخلی و یا تامین خارجی)  انجام می شود. 
 آنالیز هزینه، آنالیز کیفیت و آنالیز زمان مهمترین شاخص های موثر بر انتخاب روش تامین است.
– منبع یابی:در  بررسیهای  اولیه، فروشندگان، کیفیت ، قیمت محصولات و شهرت برند مورد توجه قرار می گیرند.
 مشاوره تهیه پرفرما
به دلیل اینکه مطالب مندرج در پروفرما مبنای تکمیل چند فرم از جمله ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی است،در تنظیم پروفرما موارد زیر باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. مدت اعتبار پروفرما، نام کالا ، قیمت کالا ،کرایه حمل، نوع ارز، کشور و کارخانه تولید کننده، مشخصات بسته بندی، مشخصات حمل، شرایط پرداخت، شماره و تاریخ پروفرما، نام شرکت فروشنده، نام شرکت خریدار و اطلاعات بانکی