5 اردیبهشت 1400

خودروهای دپویی ترخیص می شوند

معاون فنی گمرک در نامه ای خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد:🔘صمت و بانک مرکزی اقدام کنند؛ خودروهای دپویی ترخیص می شوند 🔻معاون فنی گمرک […]
5 اردیبهشت 1400

عقبگرد وزارت صمت در روند توزیع تایر سنگین

عقبگرد وزارت صمت در روند توزیع تایر سنگین/ احتمال وقوع مجدد بحران در نظام حمل و نقل کشور 🔹یک کارشناس صنعت تایر با انتقاد از تغییر […]
5 اردیبهشت 1400

اطلاعیه صاحبان کالاهای رسوبی

مهم – فوری :بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای رسوبی مشمول گروه های ۲۷ و ۴ کالایی می رساند: 1⃣ بخشنامه و مکاتبات مربوط به کالاهای گر‌وه […]
5 اردیبهشت 1400

اجرای بند یک بخشنامه 167/97/594078

بخشنامه 1400 گمرکی