15 فروردین 1401

بخشــــنامه

بخشنامه درخصوص تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی-١٤٠٠
11 فروردین 1401

بخشنامه 337

مجاز بودن صادرات گرانول حاصل از لاستیک ضایعاتی تحت ردیف تعرفه ۴۰۰۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۴۰۰۰۰ و صرفاً توسط ۷ شرکت تولیدکننده چمن مصنوعی و پس از اخذ […]
5 اردیبهشت 1400

اطلاعیه صاحبان کالاهای رسوبی

مهم – فوری :بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای رسوبی مشمول گروه های ۲۷ و ۴ کالایی می رساند: 1⃣ بخشنامه و مکاتبات مربوط به کالاهای گر‌وه […]
5 اردیبهشت 1400

اجرای بند یک بخشنامه 167/97/594078

بخشنامه 1400 گمرکی